Zwiększenie uprawnień Straży Miejskiej

Od 1 marca 2011 roku strażnicy miejscy mają większe uprawnienia. Mogą ukarać mandatem karnym za niektóre wykroczenia, kierowane dotychczas do sądów. Nowe uprawnienia to krótsze procedury oraz szybsze i skuteczniejsze działanie Straży Miejskiej w wielu sytuacjach.

  Strażnicy będą mogli wystawiać mandat za:

 • blokowanie lub utrudnianie dostępu ratownikom podczas akcji, np. straży pożarnej,
 • podawanie fałszywych danych osobowych,
 • niewskazanie osoby, która kierowała pojazdem i popełniła wykroczenie, np. zdjęcie z fotoradaru w związku z przekroczeniem prędkości,
 • wypalanie traw,
 • brak uprawnień przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • brak licencji na prowadzenie taksówki,
 • zbiórka publiczna bez wymaganych pozwoleń,
 • wszczęcie fałszywego alarmu, np. o podłożeniu bomby,
 • nielegalne pozbywanie się ścieków,
 • wyrzucanie do pojemnika na śmieci zużytych baterii i akumulatorów,
 • zanieczyszczanie wody w basenach i kąpieliskach,
 • prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy agresywnej bez zezwolenia,
 • niszczenie wałów przeciwpowodziowych,
 • naruszenie przepisów o godle, barwach i hymnie Polski (np. za brudną flagę),
 • zakłócanie legalnych zgromadzeń,
 • zwoływanie zgromadzeń bez zezwolenia,
 • nieopuszczenie miejsca zgromadzeń mimo wezwania.

Źródło: www.wronki.pl