Wojciech Kaszyński wiceprezesem MKS Błękitni Wronki

W sobotę, 19 lutego we Wronieckim Ośrodku Kultury miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu MKS Wronki. Głównym punktem obrad były zmiany w zarządzie stowarzyszenia.

Władze MKS zaproponowały uzupełnić skład zarządu o Wojciecha Kaszyńskiego jako wiceprezesa (statut MKS dopuszcza, aby w zarządzie było dwóch wiceprezesów). Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu MKS Wronki podjęło jednogłośnie uchwałę o powołaniu na funkcję wiceprezesa Zarządu MKS Wronki Wojciecha Kaszyńskiego. Obecnie zarząd wronieckiego klubu tworzą: Grzegorz Sobkowski – prezes, Artur Hibner i Wojciech Kaszyński – wiceprezesi, Grzegorz Bugaj – skarbnik, Robert Sikora – sekretarz oraz członkowie – Zbigniew Grzyl, Mariusz Drożyński, Grzegorz Anioł i Leszek Andrzejewski.

Po oficjalnym zamknięciu obrad członkowie stowarzyszenia rozmawiali m.in. o wyzwaniach stojących przed piłkarskimi drużynami seniorów i juniorów młodszych „Błękitnych”. Poruszono też kwestię organizacji obchodów 90-lecia futbolu we Wronkach.

Źródło: www.mkswronki.pl