Podpisanie umowy

16 marca w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach podpisano umowę w sprawie zamówienia publicznego, dotyczącego wykonawstwa robót budowlanych pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – przebudowa, rozbudowa i renowacja kanalizacji ściekowej w lewobrzeżnej części miasta Wronki oraz we wsi Nowa Wieś – etap I, II, III”.

Zamówienia udzielono firmie WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu, która wykona roboty budowlane za kwotę 22 027 318,12 zł (z VAT). Termin wykonania robót: 28. czerwca 2013r.

Umowę podpisywali: Przezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Sławomir Pawlicki oraz Prezes Zarządu WUPRINŻ S.A. – Zbigniew Ziała. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył również Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór, pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Obecni byli również przedstawiciele firmy Grontmij, która dla całości projektu pełni obowiązki Inżyniera Kontraktu.