Wybory Rady Osiedla Zamość

24 lutego o godzinie 16:00, podczas Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Zamość w Hotelu Olympic, odbędą się wybory Zarządu Osiedla.

Głosować może każdy pełnoletni obywatel zamieszkujący na terenie osiedla Zamość.

Zapraszamy Mieszkańców Osiedla do aktywnego udziału.