Wybieramy „Wronczanina Dwudziestolecia 1990-2010”

Wybieramy „Wronczanina Dwudziestolecia 1990-2010”

W roku 2010 obchodziliśmy 20. rocznicę powołania samorządów gminnych i pierwszych demokratycznych wyborów do terytorialnych władz lokalnych. Stąd też Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej postanowił uczcić tę rocznicę i w tym roku nie wybierać Wronczanina Roku, ale Wronczanina Dwudziestolecia.
Przez 20 lat samorządności Ziemia Wroniecka zmieniła swoje oblicze. Na jej rozwój składały się sukcesy gospodarcze, sportowe, oświatowe i kulturalne wronczan, i to wcale nie bezimiennych. Wskażmy tych ludzi, którzy swoją pracą zawodową czy też społeczną, dzięki swym zdolnościom i talentom, zmieniali wizerunek gminy Wronki. Doceńmy ich wysiłek ukoronowany sukcesem, który wspólnie konsumujemy.

Drodzy Czytelnicy! Pomóżcie wskazać tych ludzi, którzy w minionym 20-leciu, coś w naszym środowisku radykalnie zmienili, w sposób pozytywny. Zgłoście ich kandydatury. Wiek, płeć, wykształcenie, zawód wykonywany, pochodzenie społeczne – nie mają tutaj znaczenia, ale kandydat / kandydatka jest lub był/a mieszkańcem gminy Wronki albo urodziła się w gminie Wronki.

Zgłoszenia pisemne można składać do 31 stycznia 2011 r. pod adresem:
pocztowym: TMZW, ul. Szkolna 2, 64-510 Wronki
e-mail: [email protected]
osobiście: u Pani Marii Urban, Agencja SKOK Stefczyka, przy ul. Poznańskiej 34.

Zgłoszenie musi zawierać:
– imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata,
– uzasadnienie wyboru kandydata,
– imię, nazwisko i kontakt telefoniczny osoby zgłaszającej
Kwestionariusz zgłoszenia na: www.wronki.pl (nie jest obowiązkowy)

Lista nominowanych do tytułu „Wronczanin 20-lecia 1990-2010”, zostanie sporządzona przez Kapitułę na podstawie zgłoszeń kandydatów i ogłoszona (wraz z uzasadnieniem) do dnia 4 lutego 2011 r. – w prasie oraz w Internecie na stronie www.wronki.pl . Na osoby z listy będzie można oddawać głosy do końca lutego.

Ogłoszenie wyników i uhonorowanie „Wronczanina” oraz osób nominowanych odbędzie się podczas Balu Wronczanina – 5 marca 2011 r.

Zapraszam do udziału w konkursie.

Paweł Bugaj, prezes TMZW
Tel. 664 765 013