Plakaty wyborcze

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów; wójt (burmistrz, prezydent miasta) postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego w terminie, koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

30 dni od czasu wyborów mamy już dawno za sobą, jednak niektóre plakaty dalej wiszą w naszym mieście:Jeśli plakaty wiszą dłużej niż 30 dni, pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego może otrzymać pouczenie lub zostać ukarany nawet grzywną do 500 zł. Nawołujemy zatem przegranych jak i wygranych do posprzątania po sobie miasta.