Druga sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

3 grudnia 2010 roku w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach ul. Poznańska 59, o godzinie 13:00 odbędzie się II sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji.
5. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
6. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
7. Powołanie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy.
8. Powołanie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.
9. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.
10. Powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.