Ryszard Firlet – program wyborczy

Oto program wyborczy Ryszarda Firleta – Kandydata na stanowisko Burmistrza Wronek.

Szanowni wyborcy!
Nie akceptuję modelu sprawowania władzy przez obecnego Burmistrza.
Zdecydowałem się ubiegać o stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, ponieważ wiem, iż mogę dla Naszego Miasta i Naszej Gminy wiele zrobić.
Zdobyłem doświadczenie samorządowe, pełniąc przez 4 lata funkcję przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

Zawsze kieruję się dobrem wspólnym.

Posiadam umiejętności organizatorskie i twórcze – jestem człowiekiem czynu. Mam duże doświadczenie w kierowaniu ludźmi.

Jestem otwarty na współpracę – szanuję ludzi bez względu na ich pochodzenie i przekonania.

Pragnę łączyć, a nie dzielić!

Chcę konstruktywnie współpracować z ludźmi o różnych poglądach, różnych doświadczeniach i różnych umiejętnościach, dla dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy.
To Państwo, swoimi argumentami przekonali mnie do kandydowania na to zaszczytne stanowisko.
Chcę pracować dla Was i dla Naszej Małej Ojczyzny, bo Najważniejsi są ludzie i ich sprawy.

Moje zamierzenia:
Podejmę działania na rzecz budowy obwodnicy Wronek z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców. Równolegle będę zabiegał o budowę drogi do Obrzycka aby wyprowadzić ciężkie samochody z miasta.

Poprawię bezpieczeństwo w ruchu pieszym i rowerowym. Zadbam o zredukowanie barier architektonicznych. Zwiększający się ruch samochodowy zmusza nas do budowy chodników i ciągów rowerowo-pieszych.

Zadbam o promocję miasta i gminy na forum krajowym i międzynarodowym w celu przyciągnięcia zewnętrznych inwestorów.

Podejmę działania na rzecz budowy przedszkola oraz wesprę inicjatywę tworzenia „przedszkoli domowych”. Powstaną nowe miejsca pracy, a problemy młodych matek zostaną złagodzone.

Stawiam na jakość kształcenia. Zadbam o poprawę bazy dydaktycznej szkół, będę wspierał budowę brakujących sal gimnastycznych. Tanie i nowoczesne technologie sprawiają, że te zamierzenia są realne. Wyposażę szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne, przez: wymianę sprzętu w pracowniach komputerowych, językowych oraz sukcesywny zakup tablic interaktywnych, dla wszystkich szkół.

Będę wspierał ideę utworzenia domu dziennego pobytu dla ludzi starszych z programem zajęć zgodnym z potrzebami zainteresowanych. Stworzę warunki do otwarcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W dziedzinie zdrowia będę zabiegał o wprowadzenie bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej dla przedszkoli i szkół, a także kontynuował program profilaktyki chorób kobiecych, którego autorem jest nieżyjący radny obecnej kadencji, Waldemar Jarysz.

Podejmę działania mające na celu budowę budynku komunalnego z mieszkaniami dla najbardziej potrzebujących.

Zaangażuję się w ochronę środowiska poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Chcę rozwiązać problem segregacji śmieci i obniżyć koszty ich wywozu. Dzięki współpracy z sąsiednimi gminami można tego dokonać. Przygotuję administrację do wdrożenia, wchodzącej w życie w roku 2011 ustawy zobowiązującej gminy do przejęcia gospodarki odpadami.

Ważnym tematem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Poszerzę ofertę WOK. Zgodnie z art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym powołam Młodzieżową Radę Gminy. Niech młodzież sama wypowie się, jakie ma oczekiwania.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, a szczególnie z UE jest ważnym elementem rozwoju. Będę kontynuował przygotowanie Planów Odnowy Miejscowości dla wszystkich wsi. Zapewnię pomoc prawną dla rolników w uzyskiwaniu środków unijnych. Wiem, jak te środki pozyskać, niemalże dla wszystkich dziedzin życia.

Podejmę kroki mające na celu poprawienie funkcjonowania gospodarki wodnej.

Zaktywizuję pracę świetlic wiejskich.

Pozyskam środki na remonty dróg śródpolnych.

Zreformuję pracę Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach. Niektóre wydziały przeniosę do innego budynku.

Będę wspierał działania Przedsiębiorstwa Komunalnego w budowie kanalizacji we Wronkach, Chojnie oraz w doprowadzeniu wody tam, gdzie jej jeszcze nie ma, np. wieś Borek.

Ważnym elementem życia jest wypoczynek. Proponuję poprawić atrakcyjność kąpielisk w Samołężu, Chojnie i Wartosławiu, reaktywować przystań kajakową i kąpielisko na „13”, wybudować bieżnię okólną.
Bardzo poważnie myślę o budowie kompleksu odkrytych basenów kąpielowych.

Będę kontynuował projekty zaakceptowane przez Radę w mijającej kadencji, zgodnie z Wieloletnim Planem Zagospodarowania MiG Wronki.

Dla zrealizowania zaproponowanych Państwu zamierzeń będę konstruktywnie współpracował z nowo wybraną Radą Miasta i Gminy Wronki, z urzędem wojewódzkim, marszałkowskim, powiatowym, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, sołtysami, organizacjami wiejskimi. Będę popierał inicjatywy społeczne.

Kandyduję na stanowisko burmistrza z KW Forum Obywatelskie. Gorąco popieram wszystkich kandydatów naszego komitetu do Rady Powiatu oraz Rady Miasta i Gminy Wronki.
Jeżeli moja kandydatura na stanowisko Burmistrza spełnia Państwa oczekiwania, proszę oddać na mnie swój głos, a na pewno nie zawiodę.
(-)Ryszard Firlet

Najpopularniejszy portal informacyjny we Wronkach.Moje Wronki w jednym miejscu. Informacje z Miasta i Gminy Wronki. Codziennie nasz serwis jest odwiedzany przez tysiące osób z Wronek, Szamotuł, Sierakowa, Lubasza, Ostroroga, Wielenia, Obrzycka.

2010-11-13