Podpisanie umowy na usługę Inżyniera Kontraktu

W dniu 3 listopada 2010r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach została podpisana z konsorcjum firm Grontmij Polska Sp. z o.o. i Grontmij Nederland B.V. umowa na usługę Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” finansowanego w zakresie Działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Sławomir Pawlicki Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach, ze strony Wykonawcy: Narcyz Stefańczyk – Dyrektor Naczelny Grontmij Polska Sp. z o.o.

Firma Grontmij została wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu, całkowita wartość podpisanej umowy to 1 573 800,00 zł . Wykonawca będzie świadczył usługę Inżyniera Kontraktu w terminie 36 miesięcy od podpisania umowy. Do podstawowych obowiązków wykonawcy będzie należało : pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego; zarządzanie finansowe; bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym; mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych; wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP), pomoc przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych związanych z inwestycją.

GRONTMIJ jest wiodącą europejską Grupą konsultingowo – inżynierską z prawie stuletnią historią, o rocznej sprzedaży blisko 900mln EURO, zatrudniającą ponad 8 tysięcy ekspertów. Grontmij Polska, z siedzibą główną w Poznaniu i Oddziałami w wielu dużych miastach kraju zatrudnia ponad 300 inżynierów i ekonomistów.