Obwodnica – protest

Przedstawiamy treść protestu mieszkańców ulicy Mickiewicza dotyczącej propozycji budowy obwodnicy przez burmistrza oraz analizę protestu Marcina Michalaka – kierownika referatu techniczno – inwestycyjnego.

Treść protestu mieszkańców ulicy Mickiewicza z dnia 14 września 2010 roku

Analiza protestu sporządzona przez Marcina Michalaka – kierownika referatu techniczno – inwestycyjnego

Mapa z planowaną obwodnicą:

kliknięcie na mapę powiększa ją
czarny kolor – propozycja burmistrza
czerwony kolor – propozycja Komitetu Protestacyjnego
żółty kolor– parking dla tirów i droga dojazdowa

A co Państwo myślicie na ten temat? Zapraszam do wyrażania swoich opinii w komentarzach.