Mariusz Szczechowiak – Kandydat na Radnego z okręgu nr 7

Prezentujemy program wyborczy Mariusza Szczechowiaka – Kandydata na Radnego Miasta i Gminy z okręgu wyborczego nr 7.

Mariusz Szczechowiak, 47 lat, mieszkaniec Starego Miasta. Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego na kierunku elektronicznym we Wronkach. Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą branży motoryzacyjnej oraz inwestycje mieszkaniowe, posiadam również niewielkie gospodarstwo rolne.
BEZPARTYJNY

SZANOWNY WYBORCO
Pragnę poinformować o kandydowaniu na radnego z okręgu wyborczego nr 7

W ŻYCIU PRYWATNYM ORAZ ZAWODOWYM KIERUJĘ SIĘ:
– szacunkiem dla ludzi
– rzetelnością i uczciwością
– wrażliwością na ludzkie problemy
– cenię sobie rzeczową dyskusje i szukanie kompromisu
– realna ocena możliwości we wszystkich dziedzinach życia jest dla mnie nadrzędna

BĘDĘ DĄŻYŁ DO TEGO ABY WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY BYŁY RÓWNO TRAKTOWANE
Dlaczego inwestycje np. w Chojnie czy na Zamościu mają być ważniejsze od inwestycji w Ćmachowie, Wierzchocinie, Marianowie czy na Starym Mieście. Dlaczego nasze problemy mają być mniej ważne, od problemów mieszkańców innych miejscowości???
Przyczyną takiej sytuacji jest obecny system funkcjonowania Rady Miasta i Gminy, gdzie jedynym liczącym się głosem, jest głos jakiegoś „KLUBU” Jest to według mnie niedopuszczalne!!! Uważam, że na szczeblu gminnym nie ma miejsca na politykę. Jest tylko miejsce na rozsądne i rzeczowe gospodarowanie.

DOŁOŻĘ WSZELKICH STARAŃ, ABY GŁOS RADY BYŁ GŁOSEM MIESZKAŃCÓW CAŁEJ NASZEJ GMINY.

PODCZAS PRACY W RADZIE MIASTA I GMINY WRONKI ZAMIERZAM WYJŚĆ Z TAKIMI INICJATYWAMI, JAK NA PRZYKŁAD:
– usprawnienie transportu dzieci do i ze szkół wiejskich
– przywrócenie funkcjonowania zajęć pozalekcyjnych tzw. kółek zainteresowań i dofinansowanie ich
– stworzenie warunków zachęcających dla podjęcia pracy przez nauczycieli języków obcych
– poprawa oświetlenia w ważniejszych miejscach naszych miejscowości abyśmy czuli się bezpiecznie
– zwiększenie nakładów na szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
– ułatwienie dostępu do internetu dla mieszkańców naszej gminy poprzez stałe łącza w każdej świetlicy wiejskiej i w świetlicach szkolnych
– usprawnienie systemu szeroko rozumianej pomocy społecznej, aby dotacje i zasiłki trafiały do osób które tego naprawdę potrzebują. Umożliwi to osobom dotkniętym przez los godne życie w poczuciu własnej wartości
– poprawa sytuacji mieszkaniowej na przykład poprzez adaptacje pomieszczeń nieużytkowanych

JAKO RADNY:
Podejmę działania w celu uruchomienia rekompensat (dopłat) na przykład za przyłącza do wybudowanej kanalizacji, za remonty dachów po zdjęciu eternitu, czyli wszędzie tam gdzie przepisy narzucaja obywatelowi określone obowiązki.
Dopłata do utylizacji eternitu czy budowa kanalizacji jest tylko połowicznym wywiązaniem się Gminy z obowiązków wobec mieszkańców.

OŚWIADCZAM JEDNOCZEŚNIE, ŻE JAKO RADNY WSPIERAŁ BĘDĘ WSZYSTKIE SENSOWNE INICJATYWY POPRAWIAJĄCE STANDARD NASZEGO ŻYCIA, BEZPIECZEŃSTWO I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI NAS, MIESZKAŃCÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY.

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W WYBORACH
OD ODDANEGO GŁOSU DZIŚ ZALEŻY NASZE JUTRO
Mariusz Szczechowiak

KOMITET WYBORCZY
POROZUMIENIE DLA WRONEK
LISTA NR 18