Emilia Nogaj – Kandydatka do Rady Powiatu Szamotulskiego

Prezentujemy przedstawienie postaci i postulaty wyborcze nadesłane przez Panią Emilie Nogaj:

Emilia Nogaj – lat 52, mężatka, dwóch synów, wykształcenie wyższe, absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,29 lat pracy pedagogicznej jako nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkól nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, lektor języka niemieckiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, bezpartyjna, podnosi kwalifikacje zawodowe przez udział w kursach językowych i metodycznych, inicjatorka współpracy młodzieży ZS nr1 ze szkołą niemiecką w Fuldzie, bierze aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, radna Rady Powiatu Szamotulskiego ostatniej kadencji, przedstawicielka Polski w Radzie Międzynarodowej FZŚ.


Moje główne priorytety w tej kadencji to:
– Udoskonalenie bazy edukacyjnej i sportowej powiatu
– Dalsza modernizacja szpitala powiatowego
– Zwiększenie nakładów na remonty dróg powiatowych
– Monitorowanie budowy obwodnicy Wronek
Unowocześnienie sprzętu będącego do dyspozycji policji i straży pożarnej