Nabór na stanowiska

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach
Ogłasza nabór na stanowiska :

Specjalista ds. finansowo-księgowych
oraz
Specjalista ds. technicznych

w Jednostce Realizującej Projekt pn.:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”Projekt ubiega się o współfinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie : www.pk-wronki.pl
Termin składania aplikacji upływa dnia : 23.08.2010r.
Informacji udziela: Maciej Pospieszny
Tel.: +48 67 2545 655
e-mail: [email protected]