"Zdobyliśmy największe środki unijne w historii Wronek" – sukces Burmistrza

Wronieckim politykom udało się osiągnąć duży sukces, pozyskując 42 miliony złotych z funduszy unijnych. Tą kwotą zostanie dofinansowany projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej”. Nad pozyskaniem środków pracował zespół ludzi w Urzędzie Miasta i Przedsiębiorstwie Komunalnym. „To, co przed laty było w sferze marzeń, dziś stało się rzeczywistością. Zdobyliśmy największe środki unijne w historii Wronek, dołączamy do czołówki gmin z najwyższym wskaźnikiem pozyskanych środków w przeliczeniu na mieszkańca.” – powiedział Burmistrz Mirosław Wieczór na spotkaniu z lokalnymi mediami.

Burmistrz dziękując, wymienił kilka nazwisk osób, bez których sukcesu mogłoby nie być. Są wśród nich posłowie Platformy Obywatelskiej: Rafał Grupiński i Jakub Rutnicki, zastępca burmistrza Rafał Zimny, skarbnik gminy Agnieszka Szulczyk i prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sławomir Pawlicki, a także kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Maciej Pospieszny.

Biorąc pod uwagę ostatnie podwyżki cen wody i odprowadzanie ścieków, wydaje się, że remonty kanalizacji są niezbędne. Przypomnijmy, że w tym roku pracowano już przy Rynku i ulicy Sierakowskiej.

Przed kilkoma dniami dowiedzieliśmy się, że Wronki znajdą się w czołówce gmin z najwyższymi cenami wody i ścieków, teraz wiemy, że będziemy także w czołówce gmin, które pozyskały najwięcej środków w przeliczeniu na mieszkańca. Jak na dwa ważne wydarzenia zareagują mieszkańcy, którzy ocenę Burmistrzowi i innym lokalnym politykom wystawią już jesienią podczas wyborów samorządowych?