Błędy z przeszłości odpowiedzialne za podwyżkę ceny wody?

W czerwcowym wydaniu „Gońca Ziemi Wronieckiej” zamieszczony został wywiad pana Jacka Rosady z prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sławomirem Pawlickim. Redaktor „Gońca” w rozmowie docieka, skąd wzięły się tak drastyczne podwyżki cen wody. Pawlicki tłumaczy, że na cenę odprowadzania ścieków „wpływają inwestycje w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej”. Prezes mówi również, że „koszty, które teraz będzie ponosiło społeczeństwo, spowodowane są wieloletnimi zaniedbaniami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.”
Źródło: Goniec Ziemi Wronieckiej nr 5 (126) z 15 VI 2010 r.