Koniec prac przy ulicach Kościuszki, Poznańskiej, Sierakowskiej i Rynku

Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że zgodnie z terminem umownym w dniu 15 czerwca 2010r. zostały zakończone roboty budowlane przy budowie i renowacji części sieci kanalizacyjnej we Wronkach. Budowa obejmowała ul. Kościuszki, Poznańską, Rynek I Sierakowską. Wykonano odcinek kanalizacji ciśnieniowej w ul. Sierakowskiej i na Rynku, ułożono nową sieć kanalizacji grawitacyjnej w Rynku oraz wykonano bezwykopową renowację sieci kanalizacyjnej w ul. Poznańskiej.

Prace wykonała firma Nowo Instal Bud z Nowego Tomyśla za kwotę 962 089,58 zł netto. Środki na te roboty przekazała Gmina Wronki.

Zakończone roboty są częścią planowanej inwestycji pn.: „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”. Projekt ten ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorstwo Komunalne jako inwestor dziękuje mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość oraz pragnie jeszcze raz przeprosić za wszelkie utrudnienia i niedogodności jakie wyniknęły w trakcie prowadzenia prac.

Źródło:
Maciej Pospieszny
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Przedsię
biorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach