Historyczne znaleziska z Rynku

Podczas remontu kanalizacji na Rynku prowadzone są również badania archeologiczne. Kierownikiem tych badań jest pan Mirosław Andrałojć z Poznania. Znalezione do tej pory zostały elementy z okresu średniowiecza (XIV-XV wiek) m.in. mały skarb : sakiewka z groszami praskimi, narzędzia, ozdoby i biżuteria. Z niektórych ze znalezionych obiektów można wnioskować o poziomie rozwoju i zamożności Wronek (odkryto m.in. fragment pochwy rycerskiego kordu z herbem Krokiew). Po zakończeniu prac zostanie sporządzona dokładna dokumentacja przebiegu badań, a najciekawsze egzemplarze zostaną oddane do konserwacji. Wszystkie zabytki zostaną przekazane do wronieckiego muzeum.


Przedstawiamy zdjęcia znalezisk:
monety ze skarbu:

przęślik, ostroga

ozdoba, trzewik, zawieszka

pałąk, nożyce, kłódka

zawieszka

pochwa rycerskiego kordu z herbem Krokiew