Wody przybywa…

Co prawda informowałem o tym sytuacji i poziomie Warty już w weekend, a także aktualizuje codziennie mój pierwszy news na ten temat, ale pomyślałem, że warto skopiować news z oficjalnej strony miasta www.wronki.pl, aby poszerzyć naszą wiedzę o tej sytuacji, a także rozprzestrzenić informacje o fali kulminacyjnej do jak największej liczby odbiorców. Zachęcam do lektury artykułu poniżej, a także tego (link).

W związku z podnoszącym się poziomem wody w Warcie, po raz kolejny zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Przeanalizowana została obecna sytuacja oraz prognozy, opracowywane na bieżąco przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dziś (24 maja) poziom Warty we Wronkach wyniósł 400 cm, przekroczył więc poziom ostrzegawczy (380 cm), ale nie doszedł jeszcze do stanu alarmowego (420 cm). Według najnowszych prognoz fala kulminacyjna dotrze do Wronek 30 maja / 1 czerwca, kiedy poziom wody podniesie się do ponad 590 cm. Nawet tak wysoki stan Warty nie powinien zagrażać budynkom mieszkalnym, ponieważ najniżej położone z nich zlokalizowane są na poziomie 638 cm.

Sytuacja jest stale monitorowana, a odpowiednie służby pozostają w gotowości, przygotowując się na różne scenariusza, które może napisać dalsze podnoszenie się wód Warty.
Źródło: www.wronki.pl