Piętnaste Biegi Uliczne o puchar Burmistrza

Tradycyjnie już, Dni Wronek w 2010 roku rozpoczną się Biegiem Ulicznym o puchar Burmistrza. W tym roku każdy ma szansę wygrania rowerów – zostaną rozlosowane wśród uczestników.

Za otrzymanie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii nagrodami będą statuetki i medale.

W ramach kategorii wiekowych wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe (rowery, piłki, plecaki itp.).

Oto harmonogram tego sportowego święta:
godz. 9:30 – zgłaszanie startujących – Urząd MiG Wronki
godz. 10:00 – otwarcie zawodów przy Urzędzie MiG ul.Ratuszowa 5
I bieg – dziewczęta z klas I-II szkół podstawowych 528 m
II bieg – chłopcy z klas I-II szkół podstawowych 528 m
III bieg – dziewczęta z klas III-IV szkół podst. 682 m
IV bieg – chłopcy z klas III-IV szkół podstawowych 682 m
V bieg – dziewczęta z kl. V-VI szkół podstawowych 826 m
VI bieg – chłopcy z klas V-VI szkół podstawowych 826 m
VII bieg – dziewczęta z klas I-II-III gimnazjów 1293 m
VIII bieg – chłopcy z klas I-II-III gimnazjów 1293 m
IX bieg – dziewczęta ze szkół średnich 1652 m
X bieg – chłopcy ze szkół średnich 1652 m
XI bieg – otwarty bieg dla dorosłych 1652 m

UWAGI:
1) Każdy uczestnik biegu w kategorii od I-X musi posiadać kartkę o wymiarach 10 x 14 cm z podanym imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, klasą i pieczątką szkoły.
2) Uczestnicy biegu otwartego mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w biegu telefonicznie
na nr 067 2545-312 lub osobiście w dniu organizacji biegu od godziny 9.30 – 10.00, gdzie odbiorą również karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem.
3) Na starcie zawodnicy ustawiają się na wyznaczonej linii startu. Biegi wiodą zgodnie
z wyznaczoną trasą do linii mety, gdzie sędzia główny odbiera kartkę i podaje zajęte miejsce.
4) Punkt medyczny będzie usytuowany w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki.
5) Za przygotowanie i udział dzieci i młodzieży w biegach odpowiedzialni są opiekunowie z poszczególnych szkół.

W oparciu o www.wronki.pl