Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Herbertus Wronki


Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Herbertus” Wronki, działający przy Gimnazjum im. Z. Herberta we Wronkach, powstał w marcu 2004 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów tej szkoły (co nie oznacza wcale, że Klub działa tylko dla tej szkoły).

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem. Klub został zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Szamotułach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Do podstawowych zadań Klubu należy:

– wspomaganie realizacji obowiązkowych, szkolnych zajęć wychowania fizycznego -organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej

– organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego -uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych

– upowszechnianie i uprawianie różnych dyscyplin sportowych, a w szczególności piłki siatkowej wśród dziewcząt i chłopców

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+