Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Pogotowie wróci do Wronek?


Miesiąc temu w artykule „Równy” dostęp do świadczeń medycznych,  pisaliśmy o tym, że wg dyrekcji szamotulskiego szpitala przeniesienie nocnej i świątecznej POZ z Wronek do Szamotuł nie wpływa na dostęp mieszkańców do świadczeń medycznych. 

Tydzień temu burmistrz Mirosław Wieczór wystosował pismo do Starosty w sprawie wznowienia dyżurów przez szamotulski ZOZ. Prezentujemy treść informacji przekazanej przez UMiG.

W związku z wieloma zapytaniami ze strony mediów, dotyczącymi podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla mieszkańców gminy Wronki, informuję, że w dniu 14 maja br. wystosowałem do Starosty Szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza pismo w sprawie wznowienia przez szamotulski ZOZ dyżurów we Wronkach.

Nie wyobrażam sobie, aby mieszkańcy naszej gminy byli pozbawieni dyżurów lekarskich po godz. 18 oraz w dni wolne. Jesteśmy gotowi dostosować pomieszczenia na ul. Polnej (parter i I piętro) do wymogów określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Obecnie czekamy na zapewnienie ze strony Starosty, że opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej pomocy zostanie dla mieszkańców naszej gminy przywrócona.

Mirosław Wieczór

Burmistrz Wronek


Komentarze

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+