solidarności

Międzynarodowy Dzień Solidarności został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem. Jego celem jest propagowanie działań wspierających najbardziej potrzebujących. W Deklaracji Milenijnej, będącej jednym z najważniejszych dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, podkreślono znaczenie solidarności jako najważniejszej wartości w stosunkach  międzynarodowych XXI wieku. ZwróconoRead More →