rada seniorów

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem lokalnej strategii, skierowanej do seniorów. Opracowany dokument ma wskazać, jakie potrzeby mogą zostać spełnione przez samorząd. Wroniecka Rada Seniorów rozpoczęła prace merytoryczne nad opracowaniem ważnego dla mieszkańców Gminy Wronki dokumentu, jakim jest “Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku”. WażnymRead More →