ONZ

Międzynarodowy Dzień Solidarności został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem. Jego celem jest propagowanie działań wspierających najbardziej potrzebujących. W Deklaracji Milenijnej, będącej jednym z najważniejszych dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, podkreślono znaczenie solidarności jako najważniejszej wartości w stosunkach  międzynarodowych XXI wieku. ZwróconoRead More →

Jak co roku 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, został on ustanowiony w 1950 roku przez ONZ przy okazji rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dzień ten ma przypominać o podstawowych prawach człowieka – prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo do głoszenia swoich poglądów, wolność zrzeszaniaRead More →