odsnieżanie wronki

Na stronie Miasta i Gminy Wronki ukazał się spis, w którym zawarte są informacje dotyczące danych kontaktowych do zarządców dróg i firm, które zajmują się usuwaniem śliskości i odśnieżaniem. Drogi gminne, na terenie Wronek: Spółdzielnia Usług Rolniczych, Ćmachowo 10. Gminy Wronki (obszary wiejskie): Betoniarnia Nowak, Pierwoszewo 10. Osoba odpowiedzialna zaCzytaj dalej →