odpady komunalne

Ministerstwo Środowiska szykuje znaczącą podwyżkę za odbiór niesegregowanych odpadów. Wielka podwyżka opłat za śmieci ma zachęcić do ich segregacji. Zgodnie z dyrektywami unijnymi Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50% poziom recyklingu odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obecnie osiągamy zaledwie połowę tej wartości. Dlatego MŚ szuka sposobów,Read More →

Od 1 listopada obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Władze Wronek podniosły kwotę za ich wywóz. Gmina tłumaczy się ustawą, a mieszkańcy się bulwersują. Zmiany w stawkach za wywóz odpadów komunalnych wywołały dyskusję. Mieszkańcy zwracają uwagę na bardzo duży wzrost stawek. Zniknęła zasada, stanowiąca jednakową kwotę dla pierwszych czterechRead More →

Od 1 lipca zmianie ulegną zasady segregacji odpadów komunalnych. Zgodnie z nowymi wytycznymi będzie obowiązywała segregacja z uwzględnieniem czterech frakcji selektywnych (plastik i metal, makulatura, szkło, bio odpady) oraz odpadów zmieszanych. Zmiany dotyczą segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców, właścicieli domków i działek letniskowych oraz przedsiębiorców, instytucji i organizacji. Najważniejszymi modyfikacjamiRead More →