Jak używać pilota

A ilu przycisków pilota Ty używasz?

2015-03-02

Na przełomie roku, Ośrodek Badania Opinii Adama Kowalskiego przeprowadził wśród 350 widzów, w wieku od 18 do 85 lat, ankietę. Pytali w niej ilu i jakich konkretnie przycisków na pilocie używają. Ankieta dotyczy nie tylko pilota od telewizora, ale również od dekodera. Okazało się, że aż 80% badanych używa zaledwieRead More →