ditoksyny z wypalanych traw

Teraz gdy mamy już czasy super szybkich i bardzo wydajnych kosiarek, elektrycznych i spalinowych, coraz powszechniejszym sposobem na walkę z rosnącą trawą bywa po prostu jej wypalanie, co znacząco pogarsza ekosystem. Wypalanie traw – to ogólny termin oznaczający wzniecenie ognia na obszarach nieużytków, trawiastych i uprawnych w celu pozbycia sięRead More →