deklaracja

Jak co roku 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, został on ustanowiony w 1950 roku przez ONZ przy okazji rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dzień ten ma przypominać o podstawowych prawach człowieka – prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo do głoszenia swoich poglądów, wolność zrzeszaniaRead More →