OGŁOSZENIA » Wstąp w szeregi Służby Więziennej

Jeśli szukasz stałej pracy dołącz do nas!

Zakład Karny we Wronkach ogłasza nabór na stanowiska:

Strażnik działu ochrony

Służba w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Uposażenie miesięczne brutto minimalna kwota 4327 zł.

Ilość etatów: 20

Młodszy psycholog działu terapeutycznego

Służba w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, posiadanie certyfikatu psychoterapeuty,

zaświadczenia potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub zaświadczenia potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień. Uposażenie miesięczne brutto minimalna kwota 5044 zł.

Ilość etatów: 2

Młodszy psycholog działu penitencjarnego

Służba w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie wyższe o kierunku psychologia. Uposażenie miesięczne brutto minimalna kwota 5044 zł.

Ilość etatów: 1

Młodsza pielęgniarka / Młodszy ratownik medyczny

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego. Uposażenie miesięczne brutto minimalna kwota 4580 zł.

Ilość etatów: 1

Termin i miejsce składania dokumentów:

Nabór 6/2022 trwa do dnia 19 kwietnia 2022 roku. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w

siedzibie Zakładu Karnego we Wronkach, listownie na adres: Zakład Karny ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki lub drogą elektroniczną na adres e – mail: [email protected]

Szczegóły dotyczące wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów znajdują się na stronie internetowej: https://www.sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-poznaniu lub https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-we-wronkach – zakładka Praca

Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego we Wronkach tel. 672545009 lub 672549604.

Zapraszamy do kontaktu.