Organizacje » Stowarzyszenie „Przede wszystkim Człowiek”

Stowarzyszenie Przede wszystkim Człowiek

Stowarzyszenie „Przede wszystkim Człowiek” (Stowarzyszenie „PwC”) powstało w listopadzie 2009 roku jako stowarzyszenie zwykłe i zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Szamotułach.

W 2011 r. zwiększyła się liczba członków a nasza działalność zaczęła nabierać tempa – z tego powodu po dokonaniu niezbędnych formalności staliśmy się stowarzyszeniem zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W skład Zarządu Stowarzyszenia „PwC” wchodzą: Jagoda Spychała (prezes), Magdalena Nowakowska (skarbnik), Tomasz Zych (sekretarz).

Zrzeszamy fachowców z różnych dziedzin, w tym pedagogiki, socjologii, promocji zdrowia, psychologii, medycyny, których łączą głowy i serca pełne zapału oraz kreatywnych pomysłów, dotyczących aktywizowania lokalnej społeczności.

Naszym celem jest zaoferowanie dzieciom i młodzieży możliwości skorzystania z szerokiego zakresu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych oraz pomocy w nauce. Nasza oferta obejmuje edukację w obszarze: zachowań prozdrowotnych, prorodzinnych, proeuropejskich, ekologicznych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, zdrowotnych i społecznych. Poza tym staramy się poszerzać horyzonty poprzez różnego rodzaju wyjazdy. Zależy nam również na łączeniu pokoleń poprzez zachęcanie ludzi starszych do angażowania się w nasze działania.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie nasi podopieczni mają możliwość pogłębiania wiedzy zdobytej w szkole, spędzenia wolnego czasu w sposób kreatywny a także nawiązania nowych znajomości. Zajęcia odbywają się zazwyczaj trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Ze szczegółowymi informacjami na temat stowarzyszenia, statutem, galerią zdjęć, planem zajęć na każdy miesiąc oraz danymi kontaktowymi można się zapoznać na naszej stronie internetowej: www.przedewszystkimczlowiek.pl