Organizacje » Stowarzyszenie Cech Rzemiosł Różnych

cech wronki

Cech Rzemiosł Różnych we Wronkach utworzono 26 listopada 1982 roku. W marcu 1985 roku oddano do użytku wybudowany ze składek i w czynie społecznym Rzemieślniczy Dom Kultury wraz z Kręgielnią (dziś w tym miejscu jest Olympic Hotel). Podniosłym wydarzeniem dla społeczności rzemieślniczej był przemarsz do Fary i poświęcenie przez ks.kapelana Henryka Muchę Sztandaru Cechowego w dniu 3 maja 1987r. W 1996r. pozyskano z Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach, w rozliczeniu za kręgielnię na „Zamościu”, zniszczony przez pożar budynek po Spółdzielni Ogrodniczej. Rzemieślnicy po raz kolejny w historii dużym nakładem finansowym i własnej pracy odbudowali budynek i z determinacją osadzili w centrum Wronek swoją wizytówkę jak jest do dziś siedziba Cechu Rzemiosł Różnych we Wronkach przy ul. Krętej 9.

cech rzemiosł różnych Wronki

W dniu 11 listopada 2004r. we wronieckiej Farze, Proboszcz ks.kanonik Jerzy Stachowiak przewodził uroczystości poświęcenia insygniów cechowych, którymi od tamtej pory są łańcuchy i togi z biretami. Do ciekawszych inicjatyw rzemiosła wronieckiego należy m.in. reaktywacja Cechu w 1982r. pod przewodnictwem Franciszka Haaka, utworzenie w 1975r. z inicjatywy krawca Stanisława Ratajczaka zespołu muzycznego „Kołodzieje”, powołanie przez 17-osobową grupę rzemieślników w 1976r. kręglarskiego Rzemieślniczego Klubu Sportowego ” 9 „oraz doprowadzenie do odbudowy w nowej lokalizacji, budynku Cechu i ponowne przywrócenie rzemiosłu należnej pozycji w hierarchii społecznej przez najdłużej w powojennejhistorii piastującego stanowisko Starszego Cechu Kazimierza Gacę.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.