Kończy czas na złożenie wniosków do planu ogólnego miasta i gminy Wronki

Gmina Wronki przypomina, że do 5 lipca można składać wnioski do planu ogólnego miasta i gminy Wronki. 

Plan ogólny to dokument planistyczny obejmujący obszar całej gminy, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Formularz wniosku dostępny jest – TUTAJ

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Wronki – TUTAJ.