Wprowadzono stan suszy hydrologicznej

Od wielu dni utrzymuje się bardzo niski poziom wilgotności ściółki leśnej. Zagrożenie pożarem lasów jest wysokie. W poniedziałek wprowadzono w naszym regionie stan suszy hydrologicznej.

Poziom Warty we Wronkach wynosi ledwie 140 cm. Niski stan wód utrzymuje się także w innych rzekach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wprowadził na obszarze przyrzecza Warty środkowej od Wełny do Noteci (na terenie województw: lubuskiego i wielkopolskiego) stan suszy hydrologicznej.

Brak opadów odczuwamy również w lasach. Od paru dni utrzymuje się niski poziom wilgotności ściółki leśnej (poniżej 10%), przez co zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie. Już teraz niektóre nadleśnictwa biorą pod uwagę możliwość wprowadzenia zakazu wstępu do lasu.

Na razie Nadleśnictwo Wronki podjęło decyzję o wyłączeniu z ruchu publicznego drogi między leśnictwem Pustelnia i Gogolicami. Z uwagi na zły stan drogi oraz na warunki atmosferyczne.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki informuje o czasowym wyłączeniu z ruchu publicznego drogi leśnej udostępnionej na odcinku Sieraków – Gogolice. Obecny stan drogi, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, znajduje się w złym stanie technicznym, który uniemożliwia bezpieczny przejazd, w szczególności samochodów osobowych. Powyższy odcinek drogi zostaje wyłączony z ruchu publicznego do odwołania, do momentu wykonania niezbędnych robót naprawczych.

piszą wronieccy leśnicy

Zarówno strażacy, jak i leśnicy apelują o rozsądne korzystanie z lasów. Obecne warunki sprzyjają nie tylko powstawaniu pożarów, ale też ich błyskawicznemu rozwojowi. Na terenie Puszczy Noteckiej doszło do kilku pożarów, na szczęście niegroźnych. I miejmy nadzieję, że tak pozostanie.