Cenne znaleziska archeologiczne w Wartosławiu

Badacze z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza przeprowadzili w Wartosławiu wykopaliska. Archeologom udało się odnaleźć cenne znalezisko.

Jak informuje Wydział Archeologii UAM, zakończyły się badania cmentarzyska kultury łużyckiej w Wartosławiu, które prowadzone były na zlecenie Nadleśnictwa Wronki.

Ekspedycja Dra Jakuba Niebieszczańskiego, Prof. Marcina Ignaczaka, Dra Jana Romaniszyna i Mgra Witolda Szambelana przeprowadziła kompleksowe prace polegające m.in. na badaniach nieinwazyjnych metodą magnetometryczną, szczegółowych badaniach powierzchniowych z użyciem narzędzi geodezyjnych, badaniach wykopaliskowych oraz pomiarach podatności magnetycznej w obrębie profili. W ekspedycji wzięli udział studenci naszego Wydziału, Pani Julia Kozera i Pan Szymon Ważyński, a także Dr Asta Rand, antropolog z Kanady.

piszą badacze

Archeolodzy zadokumentowali szereg obiektów archeologicznych związanych z ciałopalnym cmentarzyskiem. Najcenniejszym odkryciem jest jeden grób z aż 13 tzw. przystawkami. Czyli naczyniami takimi jak dzbany, kubki, czerpaki i misy.

To nie pierwsze znalezisko na ciałopalnym cmentarzysku kultury łużyckiej odkryte w Wartosławiu. W 2009 roku archeologom udało się odnaleźć 82 groby, w tym dobrze zachowany grób łużyckiego tzw. odlewnika, który datowany jest na około 1000 lat p.n.e. Oprócz tego odkryto także 50 naczyń, zestaw form odlewniczych, tygiel oraz kamienne przedmioty o charakterze cyzelerskim.

Cmentarzysko kultury łużyckiej zlokalizowane w Wartosławiu jest cennym i rzadkim miejscem dla badaczy, którzy poszukują informacji na temat dziejów naszych terenów i zamieszkałych tutaj ludów sprzed tysięcy lat.