Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego rezygnuje ze stanowiska

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach, Andrzej Strażyński zrezygnował z pełnionej funkcji.

Prezes twierdzi, że decyzja została podjęta pod wpływem nagonki medialnej jednego z wronieckich portali, który zarzucał Andrzejowi Strażyńskiego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pełnienia funkcji prezesa PK. Sprawa została zgłoszona do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Poniżej publikujemy treść oświadczenia Andrzeja Strażyńskiego.

Po raz kolejny rozpoczęła się medialna nagonka prowadzona przez Wroniecki Bazar. W działania przeciwko mnie zaangażowano nawet Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jestem przekonany, że nie złamałem prawa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oraz stanowiskiem doktryny prawa, przy ocenie czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, traktowaną jako przesłanka naruszenia zakazu przewidzianego w art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności, nie można opierać się jedynie na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Należy uwzględnić okoliczności stanu rzeczy. (zob. WSA w Olsztynie w sprawie II SA/OI 965/07, Lex, nr 462647). W związku z powyższym uważam, że w moim przypadku nie zachodzi naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla Przedsiębiorstwa Komunalnego podjąłem jednak decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu. Nie chcę, aby z mojego powodu cierpiał wizerunek Spółki.

Dziękuję za dotychczasową współpracę i wsparcie, które otrzymałem od współpracowników.

pisze w oświadczeniu Andrzej Strażyński

Do czasu wyboru nowego prezesa jego obowiązki przejmuje prokurent Monika Stefaniak – informuje Urząd Miasta i Gminy Wronki.