Promocja zeszytu – „Obrazki z Wronek pod zaborem pruskim”

11 czerwca odbyła się promocja kolejnego Zeszytu Muzeum Ziemi Wronieckiej, zatytułowanego „Obrazki z Wronek pod zaborem pruskim”.

Jest to pierwsza z dwóch publikacji, będąca zbiorem różnych artykułów napisanych przez kilku autorów, poświęcona wydarzeniom i ludziom z tego okresu.

Wśród tekstów, m.in. dawno już zapowiadane, tłumaczenie broszury poświęconej Wronkom, opracowane przez ówczesnego burmistrza miasta, Theodora Albrechta Ottersona. W czasie spotkania, które miało miejsce we wronieckiej Bibliotece, Piotr Pojasek – redaktor i autor części tekstów Zeszytu – przybliżył słuchaczom treści, jakie znajdą w wydawnictwie. Zaprezentowano również unikalne zdjęcia z przełomu XIX i XX wieku.

Dzięki Zeszytowi możemy poznać lepiej codzienne życie ówczesnych mieszkańców Wronek i okolic. Książkę można kupić w Muzeum Ziemi Wronieckiej.