Szpital w Szamotułach stopniowo wznawia działalność

W związku z małą ilością pacjentów chorych na COVID-19 przebywających w szamotulskim Szpitalu od początku roku, decyzją Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego jednostka wznawia działalność poszczególnych oddziałów.

Przywracanie pracy oddziałów odbędzie się etapami.

Od środy 16 lutego zostanie przywrócona działalność oddziałów: Wewnętrznego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Kolejny etap od poniedziałku 21 lutego, ruszą kolejne odziały: Chirurgiczny i Blok Operacyjny.

Plany w zakresie liczby łóżek covidowych muszą uwzględniać możliwości systemu opieki zdrowotnej w Wielkopolsce, tak aby umożliwić dostęp do opieki zdrowotnej wszystkim pacjentom. Każda zmiana ilości łóżek covidowych, jest poprzedzana analizą sytuacji epidemicznej.

Z informacji obecnie wynika, że w szamotulskim szpitalu przebywa około 20 pacjentów, chorujących na COVID-19.

W ciągu dalszym nieprzerwanie działają wszystkie poradnie specjalistyczne.

Starosta Powiatowy Beata Hanyżak wraz z dyrekcją Szpitala pozostają w stałym kontakcie z Wojewodą w sprawie jak najszybszego powrotu pozostałych oddziałów do normalnego trybu pracy.