Grupa wsparcia dla osób uzależnionych

2 listopada 2021 r. (wtorek) rusza we Wronkach „Grupa wsparcia dla osób nadużywających alkoholu oraz osób współuzależnionych”, zainicjowana przez wroniecką Wspólnotę św. Jakuba.

Spotkania z terapeutą będą odbywać się w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. 12:00-15:00 w salce św. Franciszka przy kościele oo. Franciszkanów we Wronkach.

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wronkach.

Zapraszamy chętnych do udziału w celu uzyskania wsparcia i pomocy. W razie pytań kontakt pod nr 661 461 841.

via wronki.pl

Choć jestem z wykształcenia polonistką zawsze bardziej fascynował mnie teatr niż dziennikarstwo. Współpracę z portalem rozpoczęłam od korekty tekstów. Zaangażowanie w działania lokalnej społeczności zmotywowało mnie do pisania artykułów o tym, co ważne, dobre i budujące relacje społeczne.

2021-10-31