Biegaj z nami – regulamin

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Fundacja Animaniacy organizuje pierwszy bieg charytatywny online. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie działać zrzutka, na którą będzie można wpłacać opłaty wpisowe.

Zadanie jest proste: wykup pakiet startowy, pokonaj co najmniej trzy kilometry (idąc, biegnąc, jadąc na rolkach, rowerze, hulajnodze), wyślij nam zrzut ekranu z aplikacji rejestrującej przebieg trasy lub zdjęcie opaski sportowej czy zegarka. Pierwsze 50 osób, które wykupi pakiety, otrzyma medale i zestaw niespodzianek. Całkowity dochód z biegu zostanie przeznaczony na edukację dzieci i młodzieży oraz opiekę nad zwierzętami.

Biegaj z nami i pomagaj zwierzakom!

REGULAMIN

I ORGANIZATOR

Fundacja na rzecz zwierząt Animaniacy

reprezentowana przez Agnieszkę Rybarczyk

64-510 Wronki, Plac Wolności 4b

KRS: 0000766909

NIP: 7872130183

Telefon: 531-415-553

Adres e-mail: biegzanimaniakami@gmail.com

II CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
 3. Integrowanie grup społecznych.

III TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie 1-4 października 2021 roku dystansu minimum 3 kilometrów (biegiem, nordic walking, chód, rower, rolki, hulajnoga) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegzanimaniakami@gmail.com zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka, opaski sportowej.

IV ZAPISY

 1. Rejestracja zawodników odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres biegzanimaniakami@gmail.com
 2. Uczestnicy są zobowiązani do podania w mailu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail oraz adres zamieszkania (jeśli organizator ma wysłać pakiet startowy kurierem). Należy również podać informacje o wybranym pakiecie i czy bierze się udział w biegu ze swoim zwierzakiem.
 3.  Opłaty za pakiet startowy należy dokonać na zrzutce pod adresem https://zrzutka.pl/89tkhb , wpisując swoje imię i numer startowy.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata za pakiet nie podlega zwrotowi.
 5. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku.

V OPŁATY

Dochód z każdego zakupionego pakietu od dnia 28.09.2021 trafia na konto Fundacji Animaniacy, aby wspierać bezdomne zwierzęta oraz akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

DOSTĘPNE PAKIETY:

 • Rejestracja pakiet podstawowy (medal, numer startowy, upominki niespodzianki od sponsorów biegu, odbiór własny we Wronkach) cena 50 zł
 • Rejestracja pakiet rozszerzony (medal, numer startowy, upominki niespodzianki od sponsorów biegu, WYSYŁKA KURIEREM InPost)  cena 70 zł

VI WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wykupienie pakietu startowego.
 2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres biegzanimaniakami@gmail.com  zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka, opaski sportowej.

4. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 06.10.2021 roku.

5.Odbiór i wysyłka medali oraz upominków nastąpi w terminie do 14 dni po ukończeniu biegu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w e-mailu zgłoszeniowym ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska, płci, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.