Sanepid: postępowanie w razie zakażenia COVID-19 w szkole

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach określił procedury postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 w szkołach i przedszkolach, które zostały przedstawione dyrektorom gminnych placówek.

Informacja powstała zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Najważniejsze informacje dla uczniów i rodziców.

Zgodnie z wytycznymi do szkół i przedszkoli mogą przychodzić uczniowie, którzy nie posiadają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły/przedszkola również nie mogą wykazywać objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Wszystkich wchodzących na teren placówki obowiązuje dezynfekcja rąk.

Co w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia?

Schemat postępowania opracowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego określa, aby pracownicy placówki odizolowali dziecko od reszty grupy, a następnie poinformowali rodziców o zaistniałej sytuacji. Kolejnym etapem jest konsultacja lekarska oraz badanie w kierunku SARS CoV-2 (jeśli zostanie zalecone).

Co po badaniach w kierunku SARS CoV-2?

W przypadku otrzymania negatywnego wyniku uczeń wraca do szkoły po ustąpieniu objawów infekcji (innej niż wywołanej wirusem SARS CoV-2).

W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadzi dochodzenie epidemiologiczne, w efekcie którego zarządza kwarantannę i nadzór epidemiologiczny.

W tym samym czasie dyrektor szkoły składa wniosek o wydanie opinii w sprawie zmiany trybu zajęć – opinię zawieszenia zajęć wydaje PPIS.

Dyrektor szkoły nie ma podstaw prawnych do samodzielnego podejmowania decyzji o zmianie trybu pracy placówki!

Dodatkowe informacje dla rodziców i uczniów poniżej. Po kliknięciu w grafiki, obrazy otwierają się w rozmiarze ułatwiającym czytanie.