Kiedy rozpoczną się utrudnienia na moście?

15 października rozpoczął się remont mostu drogowego we Wronkach. Prace na razie odbywają się pod nim. Kiedy zaczną się utrudnienia?

Obecnie trwają prace u podstawy nasypu drogowego. Pracownicy działają nad utworzeniem drenu odwadniającego. W następnej kolejności robotnicy zaczną działać już na moście.

Wtedy wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. Jak informuje portal Moje Wronki, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, zmiany polegać będą na: „zamknięciu jednego pasa, na którym zostaną wykonane niezbędne roboty budowlane. Następnie zamknięty zostanie drugi pas, w celu realizacji kolejnego etapu prac.”

Zarząd Dróg nie przewiduje zsynchronizowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej na moście z tą na pobliskim skrzyżowaniu. WZDW twierdzi, że nie pozwala na to zastosowany sterownik.

Jednocześnie podkreślamy, że organizacja ruchu będzie na bieżąco monitorowana i w przypadku blokowania skrzyżowania, będą wprowadzone korekty.

zapewnia Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Prace mają potrwać do końca bieżącego roku.

AKTUALIZACJA

Burmistrz Mirosław Wieczór poinformował, że utrudnienia mają rozpocząć się z dniem 2 listopada.