REGULAMIN konkursu „Inwestor na Dzień Dziecka”

REGULAMIN KONKURSU „INWESTOR na Dzień Dziecka”
1. Będzie nam bardzo miło jeśli polubisz strony organizatorów na Facebooku – Inwestor Wronki, Inwestor Szamotuły, Moje Wronki.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać rysunek, wykonany przez dziecko w wieku od 3 do 11 lat. Temat rysunku to wymarzony dom, na pracy należy również zamieścić logo firmy INWESTOR. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3.Każdy uczestnik może przesłać więcej niż jedną pracę.
4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. Osoby niepełnoletnie, nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Zdjęcia prac konkursowych, wraz z imieniem i wiekiem autora należy przesłać na adres mailowy: inwestor@wronki.biz.pl
6. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej lub posiada zgodę autora na wykorzystanie treści, a także, że nie narusza ona praw osób trzecich. W przypadku podejrzenia oszustwa, naruszenia praw autorskich lub innych praw osób trzecich Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia w Konkursie.
7. Uczestnik zgłaszając udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883)
8. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
9. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1. Czas trwania konkursu: 28.05.2020r. – 3.06.2020r.
2. Zwycięzców wybierze komisja składająca się z organizatorów.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu INWESTOR na Facebooku w dniu 6 czerwca 2020r.

ODBIÓR NAGRÓD:

  1. Nagrody będzie można odebrać w sklepach INWESTOR we Wronkach lub Szamotułach, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca odbioru.
  2. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.