Koronawirus – zmiany w funkcjonowaniu PK

Przedsiębiorstwo Komunalne również zmienia sposób swojego funkcjonowania. Wszystko podyktowane jest zagrożeniem epidemiologicznym. Poniżej komunikat w tej sprawie.

W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. we Wronkach zwraca się do swoich Klientów z prośbą o ograniczenie załatwiania wszelkich spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibie naszej Spółki, oraz ograniczenie przywozu odpadów na PSZOK. Prosimy o kontakt z nami najlepiej drogą mailową, telefoniczną lub przez e-BOK.

Do odwołania wstrzymana zostaje wymiana wodomierzy. Ograniczeniu ulegają też odczyty wodomierzy i pobór gotówki przez naszych inkasentów za usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków. Faktury wystawiane będą na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich miesięcy i przekazywane za pomocą poczty. Istnieje też możliwość otrzymania faktury za w/w usługę przez podanie stanu wodomierza telefonicznie lub mailowo.

Nr telefonów:

BOK 672-545-640
Sekretariat 672-540-204
Inkasent Robert Sikora 507-932-925
Inkasent Hubert Błajek 515-293-737
Inkasent Szymon Malec 795-574-694
Inkasent Edward Mądrawski 795-573-611
Inkasent Władysław Wojciechowski 795-576-806

Adresy e-mail:

sekretariat@pkwronki.pl
a.krzyzaniak@pkwronki.pl
k.lisiak@pkwronki.pl

Jednocześnie przypominamy, że Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wprowadziło dla swych Klientów usługę dostarczania faktur w formie elektronicznej (e-faktury). E-faktura jest bezpłatną usługą, polegającą na zastąpieniu dostarczania faktury w formie papierowej fakturą elektroniczną – załącznik PDF maila. Przejście na fakturę cyfrową wymaga złożenia podpisanego wniosku mailowo (bok.efaktura@pkwronki.pl) lub osobiście w siedzibie Spółki. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza (“Akceptacja e-faktury”), dostępnego do pobrania na naszej stronie oraz w Biurze Obsługi Klienta.


Korzystając z okazji przypominamy, że wciąż jest dla Państwa dostępna usługa e-BOK. Można tu sprawdzić historię swych płatności, stan rozliczeń ze Spółką, pobrać obraz faktury w przypadku jej zagubienia.


Kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 672 545 640.


Informacje na stronie www.pk-wronki.pl


W sprawach związanych z wymianą wodomierzy i awariami sieci wodociągowo-kanalizacyjnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 672-541-239.

Podjęte środki ostrożności obowiązują do odwołania.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-03-12