Amica oraz Samsung odpowiadają na pytania związane z epidemią

Podjęte działania oraz ewentualne zmiany w formule pracy – te zagadnienia poruszyliśmy w pytaniach zadanych dwóm największym pracodawcom: spółkom Amica oraz Samsung Electronics Poland Manufacturing.

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania zadane przez portal Moje Wronki. Odpowiadają rzecznicy prasowi obu grup. Tomasz Pietrzyk ze strony Amiki oraz Olaf Krynicki z Samsung Polska.

1. Jak wyglądają udogodnienia i pomoc dla rodziców, których pociechy zostały w domu?

Pracownicy przede wszystkim korzystają z ustawowych możliwości sprawowania opieki nad dziećmi do lat 8. W porozumieniu z Organizacją Związkową zawieszone zostały postanowienia regulaminu wynagradzania dotyczące negatywnego wpływu ww. absencji na premię miesięczną.

2. Jak obecnie odbywa się przyjmowanie gości (kierowców, delegacji) z zagranicy?

Od 3 tygodni wprowadzono całkowity zakaz przyjmowania gości i delegacji do i z krajów wskazanych przez WHO i GIS jako kraje wysokiego ryzyka. Od 2 tygodni trwa 100% obowiązek przeprowadzania kontroli temperatury ciała oraz wywiadu epidemiologicznego z kierowcami samochodów dostawczych i pozostałych gości firmy. Osoby, które nie spełniają warunków nie są wpuszczane na teren firmy.

3. Czy Spółka bierze pod uwagę możliwe przerwanie pracy?

Na ten moment nie przewidujemy takiego scenariusza. Bardzo uważnie monitorujemy sytuację i w miarę rozwoju sytuacji będziemy korygowali nasze plany w tym względzie.

4. W jaki sposób na terenie zakładu odbywa się profilaktyka mająca na celu minimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Od 3 tygodni trwa całkowity zakaz wykonywania podróży służbowych do krajów wskazanych przez WHO i GIS jako kraje wysokiego ryzyka, a od 2 tygodni wszelkich delegacji służbowych, również krajowych.
Zrezygnowano z masowych spotkań na terenie firmy. Odbywają się wyłącznie te spotkania, które są krytyczne z punktu widzenia kontynuowania działalności przedsiębiorstwa.
• odwołano wszystkie szkolenia wyjazdowe i lokalne
• zainstalowano kilkadziesiąt pojemników z płynem do dezynfekcji rąk
• profilaktycznie zakupiono kilka tysięcy masek
• ze względów sanitarnych ograniczono użytkowanie powierzchni dotykowych
• na bieżąco prowadzimy kompanię informacyjną nt. dobrych praktyk higienicznych oraz nt. wytycznych GIS oraz standardu zachowań w związku podejrzeniem koronawirusa
• pracownicy, którzy w lutym wrócili z wyjazdów służbowych z krajów wskazanych przez WHO i GIS jako kraje wysokiego ryzyka odbyli obowiązkową 2-tygodniową kwarantannę.
• wydano wytyczne dotyczące podniesienia standardów higienicznych autobusów dla firm, które przewożą pracowników
• wydano wytyczne dotyczące podniesienia standardów higienicznych dla firmy sprzątającej powierzchnie biurowe. Sprzątanie powierzchni środkami z etanolem.
• wprowadzono ozonowanie wszystkich toalet
• na bieżąco monitorujemy i wdrażamy wszystkie zalecenia GIS

1. Jak wyglądają udogodnienia i pomoc dla rodziców, których pociechy zostały w domu?

W pierwszej kolejności wdrożyliśmy dla rodziców, których dzieci nie mogą chodzić do zamkniętych placówek dydaktycznych, znaczące ułatwienia jeżeli chodzi o możliwość zdalnego czasu pracy. Dodatkowo oczywiście jest druga droga, która polega na możliwości skorzystania z zasiłku opiekuńczego, który w ramach specustawy wydłuża dotychczasowy termin o 14 dni.

2. Jak obecnie odbywa się przyjmowanie gości (kierowców, delegacji) z zagranicy?

Zrezygnowaliśmy ze wszystkich wizyt gości oraz ograniczyliśmy do niezbędnego minimum wjazdy na teren firmy tylko dla tych kooperantów, których obecność jest absolutnie niezbędna – chodzi tutaj głównie o kierowców odbierających towar.

3. Czy Spółka bierze pod uwagę możliwe przerwanie pracy?

Analizujemy wszystkie możliwe scenariusze, ale mając na uwadze kroki poczynione zarówno przez agendy rządowe, jak i przygotowania z naszej strony liczymy, że będziemy mogli kontynuować pracę.

4. W jaki sposób na terenie zakładu odbywa się profilaktyka mająca na celu minimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Na terenie zakładu prowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą profilaktyki zdrowotnej, ograniczamy do minimum kontakty z osobami z zewnątrz, których obecność na terenie firmy została praktycznie wyeliminowana. Dzisiaj (tj. w piątek – przy. red.) wdrożyliśmy zarówno we Wronkach, jak i w spółkach w Poznaniu płyny do dezynfekcji rąk.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-03-14