Wóz strażacki dla Jasionny ponownie na wokandzie

Gmina Wronki rozpoczęła drugie podejście do zakupu wozu strażackiego dla OSP Jasionna.

Pierwsza próba przetargu na zakup używanego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionnie była nieudana. Oferta nie znalazła uznania wśród potencjalnych sprzedawców i nikt nie złożył oferty.


W międzyczasie złożono zamówienie z wolnej ręki do jednej z gmin, która byłaby w posiadaniu interesującego samochodu gaśniczego. Jednak omawiany samorząd nie zdecydował się na złożenie oferty.

W czwartek Robert Dorna podpisał się pod kolejnym zamówieniem. Termin składania ofert minie 16 grudnia. Na zakup wozu bojowego dla druhów z Jasionny zabezpieczono kwotę 210 tysięcy złotych.