Franciszkańskie Dni Młodych 2019 – ogień Ducha

Sobota i niedziela minęły uczestnikom Franciszkańskich Dni Młodych na twórczych spotkaniach i pracy w grupach. Nie brakowało również form artystycznych – teatru ognia i koncertów.

Marcin Jakimowicz przypomniał o tym, że Bóg wybiera ludzi, którzy z punktu widzenia świata się nie nadają – przykładem takiego działania mogą być prorok Jonasz i apostoł Piotr. Jeśli Bóg wybiera ludzi niedoskonałych i przychodzi przede wszystkim do grzeszników, to daję nadzieję każdemu z nas.

Ważnym punktem były warsztaty z br. Cordianem i Asią Grobelską, którzy przekonywali, że prawdziwy chrześcijanin powinien być również ekologiem – osobą, która troszczy się o Ziemię. Cordian Szwarc zachęcił uczestników, aby sięgnęli po encyklikę papieża Franciszka „Laudato si”. Jest ona poświęcona trosce o wspólny dom. Św. Franciszek również był silnie związany z ekologią – nazywał Ziemię Matką. W czasie spotkania każdy mógł zastanowić się nad swoją kondycją duchową i podejściem do tematu ekologii. Czy rzeczywiście wolność nie ma granic? Jak bardzo poddajemy się konsumpcjonizmowi? Czy wszystko, co kupiliśmy, jest nasze? Na wiele trudnych pytań musieli odpowiedzieć sobie słuchacze.


Wieczór zakończył pokaz ogniowy w wykonaniu grupy Anthony Street z Jarocina. Na Placu Targowy spotkali się nie tylko uczestnicy FDM, ale również mieszkańcy Wronek.

W niedzielę zastrzyk energii przekazała wszystkim niezawodna Basia Turek. Chyba wszyscy zastanawiają się skąd dziewczyna, poruszająca się na wózku inwalidzkim ma w sobie tyle radości. Jeśli też jesteście ciekawi, sięgnijcie po jej książkę „Pełnymi garściami”. Wieczorem sceną zawładnęły Muode Koty – moc świadectwa i muzyki działała na wszystkich uczestników.

FDM 2019 zakończyło uwielbienie i uroczysta pasterka. W czasie kazania br. Tycjan przypomniał, że nie powinniśmy brać niczego za pewnik, każdy dzień i każdą eucharystię przeżywać, jakby była ostatnią.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, uczestnikom, opiekunom, którzy sprawili, że kolejne Franciszkańskie Dni Młodych mogły się odbyć we Wronkach.