Święcenie potraw wielkanocnych

Wielka Sobota – w tym dniu do godzin popołudniowych kapłani święcą pokarmy. W Polsce lud przynosi je w przyozdobionych koszyczkach. W innych krajach, np. we Włoszech, kapłani chodzą po domach, otrzymując w zamian ofiary.

O. Newerani pisał w roku 1739 w „Ozdobie Kościoła Katolickiego”:

Święcą baranka, przypominającego prawdziwego Baranka-Chrystusa i Jego triumf, dlatego też zwyczajnie chorągiewki na pieczonym baranku stawiają. Święcą mięsiwa, którego się Żydom pożywać nie godziło, na dowód, żeśmy przez Chrystusa Pana z jarzma Starego Zakonu uwolnieni… Święcą chrzan na znak tego, że gorzkość męki Jezusowej tegoż dnia w słodycz się nam zamienia, i dlatego też przy tym masło święcą, które znaczy tę słodycz. Święcą na ostatek i jaja na dowód tego, że jako kokosz dwojako niejako kurczęta rodzi, raz niosąc owoc, drugi raz go wysiadując, tak przez Chrystusa dwa razy jesteśmy odrodzeni”.

Święcenie pokarmów w gminie Wronki

Parafia pw. św. Katarzyny we Wronkach

11.00 – 16.00 – o pełnych godzinach

10.00 – Nowa Wieś przy figurze

10.15 – Nowa Wieś – świetlica

10.45 – Marianowo

11.00 – Stare Miasto

11.30 – Zamość przy figurze

11.50 – Popowo

12.10 – Obelzanki

12.30 – Jasionna


Parafia pw. św. Urszuli we Wronkach

11.00-16.00 – o pełnych godzinach 10.00 – Samołęż 10.30 – Stróżki

Klasztor oo. Franciszkanów we Wronkach

14.00-17.00 – co 20 minut

Parafia pw. św. Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie

9.00 – Ćmachowo
9.10 – Kłodzisko
9.20 – Dąbrowa
9.30 – Wróblewo
9.40 – Łucjanowo
9.50 – Głuchowo
10.00 – Wierzchocin
10.10 – Ćmachowo Huby
10.20 – Ćmachówko
10.30 – Biezdrowo Osady i Pierwoszewo
10.40 – Wartosław – kościół
10.50 – Lubowo i Karolewo
11.00 – Pakawie
11.10 – Pożarowo
11.20 – Biezdrowo – kościół parafialny

Parafia pw. Chrystusa Króla w Chojnie

12.00, 14.00, 16.00 – kościół parafialny
13.00 – Chojno Młyn – przy figurze
przed 15.00 – Lubowo 15.15 – Mokrz – przy Krzyżu

Wstęp pochodzi ze strony brewiarz.pl