Oddaj krew dla nauczycielki

Jutro w Szkole Podstawowej nr 2 odbędzie się akcja zbierania krwi dla nauczycielki Danuty Walicht. Twoja krew ratuje życie.