Akcja sterylizacja w gminie Wronki

Trwa akcja bezpłatnej sterylizacji zwierząt na terenie gminy Wronki. Dlaczego warto z niej skorzystać?

Zapytaliśmy Agnieszkę Rybarczyk z Fundacji Animaniacy, jakie korzyści płyną ze sterylizacji lub kastracji zwierzaków.

Na szczęście my, właściciele psów i kotów, jesteśmy coraz bardziej świadomi. Coraz częściej prosimy o wykonanie zabiegu kastracji. W znacznym stopniu pomaga wyeliminować znaczenie moczem i uporczywe pomiałkiwanie w okresie rui u kotek, wpływa na zmniejszenie agresji. Z kolei zmniejszona agresja pomiędzy kocurami (wychodzącymi z domu) pozwala uniknąć zakażeń po pogryzieniach, potencjalnie śmiertelnymi chorobami (FeLV i FIV). Oczywiście istotnie zmniejsza ryzyko zakażeń macicy i nowotworów gruczołu mlekowego. W przypadku suk – brak ciąży urojonej i towarzyszących jej objawów. Najważniejszą zaletą jest oczywiście ograniczenie populacji niechcianych, dziko żyjących kotów, czy zwiększanie problemu bezdomnych psów.

Najczęściej spotykam się z pytaniem: kiedy taki zabieg przeprowadzić? Kastracji można dokonywać najwcześniej po pierwszej rui u kotek (cieczki u suk) oraz po ukończeniu 8 miesięcy u kocurów (7-12 miesięcy u psów w zależności od rasy). Jednak ten termin należy traktować jako zerowy i wcielamy go w życie, gdy istnieją poważne wskazania lekarskie lub behawioralne do wykonania zabiegu w tym wieku. Optymalnym wiekiem do dokonania kastracji (kotek i kocurów) pod względem zdrowotnym i fizycznym (rozwojowym) oraz behawioralnym jest 12 miesięcy. U psów około 1,5-2 lata. Chodzi tu nie tylko o dojrzałość płciową, ale również fizyczną, emocjonalną oraz psychiczną.

Szczegółowych informacji udziela Straż Miejska we Wronkach ul. Dworcowa 2 (tel. 67 2545-326, 660-662-213). Zabieg po uprzednim kontakcie ze Strażą Miejską można wykonać w Gabinecie Weterynaryjnym PULS Michał Wojciechowski na ul. Zwycięzców 9 we Wronkach.

Akcja finansowana z budżetu Gminy Wronki. Zgłoszenia do pobrania w siedzibie Straży Miejskiej.